Nizio Design International

ZAKRES PRAC:
strategia marki, projekt logo, system identyfikacji wizualnej, strona www

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich pracowni architektonicznych. Studio NDI specjalizuje się w projektowaniu zespołów muzealnych i ekspozycji tematycznych oraz kompleksowych rozwiązaniach kreatywnych dedykowanych kulturze.

Podczas prac nad nową tożsamością wizualną NDI, zainspirowani formą i charakterem prac twórcy, przełożyliśmy osobowość artysty na język wizualny: zastosowaliśmy charakterystyczne zmienne proporcje sygnetu, krzywą – jako element organizacji przestrzeni oraz rozgrywkę pomiędzy istniejącymi a nieistniejącymi elementami kompozycji.

dowiedz się więcej o projekcie +

Dynamiczna forma logo, stanowi swoistą metaforę architektury – patrząc na budynek z różnych perspektyw widzimy inne kształty, jednakże każdorazowo zdajemy sobie sprawę, że to ta sama budowla. Identyfikacja wizualna marki NDI wyrażana jest na dwa sposoby: zewnętrznie i wewnętrznie. W materiałach komunikacyjnych na zewnątrz firmy stosujemy jeden z możliwych stop-klatek znaku, natomiast w drukach ukazujących dorobek artystyczny studia dopuszczalna jest zabawa przekątną i płaszczyznami, jakie dzięki niej powstają.

Dla wewnętrznego działu graficznego NDI, przygotowaliśmy zbiór wytycznych wizualnych wraz z opisami podstawowych elementów systemu na potrzeby dalszego rozwijania tożsamości wizualnej.

Nizio Interior to meble powstające zgodnie z ideą 3xR: recycle, reuse, remake. Pomysł stanowi wypadkową czterech elementów: architektonicznej działalności Mirosława Nizio, fascynacji nadawaniem przedmiotom nowych sensów i funkcji, a także swoistego genius loci budynku, w którym mieści się siedziba firmy oraz siły rodzinnej tradycji.

Fundacja Nizio działa w obszarze architektury, sztuki oraz działań społecznych. Jej podejście do architektury jest czysto antropologiczne: fundacja koncentruje się na człowieku, na jego problemach i relacjach z innymi, a także efektach ludzkiej aktywności, takich jak sztuka.

dowiedz się więcej o projekcie +

Działania fundacji napędzają rewitalizacje przestrzeni publicznej warszawskiej Pragi, w szerokim kontekście kulturalnym. Branding fundacji został silnie powiązany z jej misją, oddaje nastrój stałej transformacji przestrzeni oraz charakter złożonych relacji pomiędzy zbudowanym środowiskiem i ludźmi, którzy w nim żyją. Znak inspirowany jest ilustracjami M.C. Eschera oraz literami FN – inicjałami nazwy fundacji. System identyfikacji wizualnej jest żywy, wielowarstwowy i otwarty, tak jak działania fundacji będzie ewoluował w czasie zgodnie z decyzją projektanta, który nada temu rozwojowi kierunek.

Referencje

Współpraca z firmą odbywała się sprawnie, terminowo i pomyślnie. Całość prac została wykonana starannie i estetycznie. Na uwagę zasługuje również fakt osobistego zaangażowania w projekt pracowników firmy Politański Design oraz pozytywna opinia, którą cieszy się firma na rynku agencji segmentu "brand design".

Mirosław Nizio
Właściciel, Nizio Design International