Perform Brand Design

Koszyk

Marka w rozwoju

Dobrze zaprojektowana marka jest gwarancją utrzymanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Ale marka, która nie nadąża za rozwojem organizacji może stać się kulą u nogi. Kiedy przychodzi odpowiedni moment na zmiany?

Marki, które zaczynają się inaczej pozycjonować, wymagają rewitalizacji. Portfolio produktów rośnie i coraz trudniej zapanować nad ilością ofert. Firma zmienia swój status lub debiutuje na giełdowym parkiecie. Odświeżenie tożsamości czeka również łączące się firmy oraz te, które nie zajmują się już jedynie tym, co robiły na początku swojej działalności.

Pomożemy Ci określić wizerunkowy kapitał, który firma wypracowała w czasie i sposoby, jak go wzmacniać jednocześnie komunikując nowe treści i zmianę, która nastąpiła lub dokona się w najbliższym czasie.

Nasza oferta dla marek w rozwoju:

Wspólnie dokonamy szczegółowego przeglądu i analizy wszystkich materiałów, którymi firma posługuje się na co dzień. Audyt wizualny obejmuje także pomiary dystynktywnych zasobów marki. Przyglądamy się także wskaźnikom, które obecnie mierzy organizacja.

W Perform staramy się samemu doświadczyć marki – tak by popatrzeć na świat oczami końcowego użytkownika produktów lub usług oznaczonych daną marką. Wskazujemy najważniejsze aktywa lub wyłaniamy to, co może się nimi stać. Audyt wizualny kończy cykl spotkań przedstawiający osobom nieprzekonanym do zmiany punkty, w których marka traci i sposoby, jak można temu zaradzić ad hoc.

Wspólnie dokonamy szczegółowego przeglądu i analizy wszystkich materiałów, którymi firma posługuje się na co dzień. Audyt wizualny może obejmować też pomiar dystynktywnych zasobów marki i przegląd wskaźników, które obecnie mierzy organizacja.

W Perform staramy się samemu doświadczyć marki – tak by popatrzeć na świat oczami końcowego użytkownika produktów lub usług oznaczonych daną marką. Wskazujemy najważniejsze aktywa lub wyłaniamy to, co może się nimi stać. Audyt wizualny kończy cykl spotkań przedstawiający osobom nieprzekonanym do zmiany punkty, w których marka traci i sposoby, jak można temu zaradzić ad hoc.

System identyfikacji wizualnej to znacznie więcej niż estetyczny znak, to jednak logo jest najczęściej punktem wyjścia do ustandaryzowania marki. Specjalizujemy się w projektowaniu znaków, które są nośnikami esencji Twojej marki.

Obraz to najszybszy sposób komunikacji, a logo jest najczęściej pojawiającym się symbolem obietnicy marki. Zadbamy o to, by Twoje logo pozostawało zawsze czytelne, otrzymało ponadczasową formę, możliwe do szybkiego zapamiętania i niedrogie w codziennym zastosowaniu.

Wnioski z audytu wizualnego przenosimy bezpośrednio na projekt nowego systemu identyfikacji. Efektem prac jest zbiór kilu logicznych zasad, które w prosty sposób mogą być multiplikowane na różnorodne materiały. Opracowujemy standardy, które konsekwentnie stosowane prowadzą do efektu spójności i wzmacniają markę.

To, co wyróżnia systemy od Perform to prostota przekazu i przyjazność z użytkownika. Marka zostanie rozpoznana nawet, gdy zakryjemy znak, zblurujemy jej materiały graficzne, zgnieciemy ulotkę i wrzucimy do kosza. Patrząc kątem oka, grafika i tak nie pozostawia wątpliwości, z jaką marką mamy do czynienia.

Nowe zasady systemu identyfikacji wizualnej wprowadzane są zwykle ewolucyjnie. Przeprojektowaniu podlegają kolejno kluczowe obszary obecności marki i punkty styku: obszar digitalowy, materiały drukowane, linie opakowań i mała architektura. Poinformowanie pozostałych pracowników o nadchodzącej zmianie poprzedzają badania, sprawdzającą  wiedzę i nastroje zespołów dotyczące nowych wyzwań. Prowadzimy prezentacje oswajające ze zmianą i uczymy jak korzystać z nowych zasad. Obecność osoby z zewnątrz jest szczególnie ważna, gdy pojawiają się pierwsze wątpliwości po stronie ludzi.

System identyfikacji to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców. Księga opisujące te zasady powinna być przystępnym dla każdego i praktycznym narzędziem służącym budowaniu spójności wizualnej. Dbamy o to, by tworzonym przez nas SIW-om nie brakowało elastyczności – podręcznik musi sprawdzać się w praktyce.

Dobry manual utrwala pożądaną tożsamość marki wśród pracowników oraz szeroko rozumianych odbiorców zewnętrznych. Skorzysta z niego i zastosuje praktycznie każda osoba, bez większej znajomości zasad projektowania i doświadczenia w brandingu.

Dbałość o kontynuację tego, co zostało wypracowane, jest kluczowe dla sukcesu przeprowadzanej zmiany. Z markami przez nas zaprojektowanymi wiążemy się na czas tak długi, jak to konieczne, by usamodzielnić zespoły wewnętrzne naszych klientów. Wspieramy firmy w zarządzaniu markami, ewaluujemy pracę agencji i uczymy wewnętrzne działy graficzne, jak rozwijać system w sposób spójny. Doradzamy w kwestiach wyboru podwykonawców i rozwiązań technicznych.

Zobacz też

Koszyk

Zamknij