Perform Brand Design

Koszyk

Rebranding

Rebranding może dotyczyć zaprojektowania na nowo całej szaty wizualnej marki lub całkowitą zmianę jej struktury. Proces przeprowadzamy w momencie, gdy z pewnych powodów marka nie może dłużej funkcjonować w obecnej formie.

Działania obejmują: 

  • Warsztaty strategii marki i komunikacji
  • Wzmocnienie lub zmianę obecnych aktywów marki 
  • Uporządkowanie wizerunku graficznego i werbalnego marki 
  • Standaryzację sposobów na zachowanie spójności marki 

Od lat specjalizujemy się w szerokich procesach rebrandingowych. Jeśli jesteś zainteresowany kompleksową zmianą, zapraszamy do bezpośredniej rozmowy.

Koszyk

Zamknij