Perform Brand Design

Koszyk

Marka w kryzysie

Na konkurencyjnych rynkach dobry produkt to stanowczo za mało. W kryzysie klienci wybierają marki o wiarygodnym wizerunku, dlatego, kiedy rozwój biznesu spowalnia, warto zadać sobie kilka pytań.

Jak rosnąć pomimo niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych? Co sprawi, że marka oprze się kryzysowi? Czy potrafimy nadążyć za dynamicznie ewoluującym otoczeniem? Czy nasza strategia nie wymaga adaptacji do zmieniających się czasów?

Czy odpowiednio eksponujemy wartości marki? O kryzysie w życiu marki mówimy także, gdy problemy pojawiają się wewnątrz organizacji – marketing wymaga dużych inwestycji, pomimo których marka nie realizuje stawianych przed nią celów wizerunkowych.

Nasza oferta dla marek w kryzysie:

Marki obecne od lat w świadomości odbiorców, czasem wystarczy jedynie dopasować markę do aktualnych potrzeb kupujących, ale gdy przyczyny kryzysu leżą głębiej – sytuacja wymaga kompleksowego podejścia.

W trakcie kryzysu podstawą działań są badania, audyt marketingowy, audyt wizualny, w celu odnalezienia punktów, w których marka traci.

Kryzys dyktuje nowe reguły gry. I wielką sztuką jest dobrze określić, co w aktualnych warunkach, nasza marka może zaoferować szerokiej publiczności oraz na jakie działania w chwili obecnej pozwala jej otoczenie konkurencyjne, prawne lub kulturowe. Marce w kryzysie pomagamy odnaleźć i na nowo zdefiniować wszystko to, co decyduje o jej wyjątkowości, przede wszystkim w kontekście ewoluujących preferencji rynkowych i środowiska, w którym przyszło jej walczyć o silniejszą pozycję. Proces planowania marki pozwala skonkretyzować jej mocne strony oraz unikalny charakter, który przełożony na konkretne rozwiązanie kreatywne sprawi, że marka ponownie nabierze zupełnie nowej wyrazistości.

Mimo, że ludzie komunikują się przede wszystkim werbalnie, to intepretują rzeczywistość za pomocą tego, co widzą. W wyniku ewolucji, bazujemy głównie na wzroku, rozpoznajemy kształty i gesty – dlatego tak ważne jest manifestować zmiany przede wszystkim w aspekcie wizualnym.

Nowy znak firmowy przywoła nowy przekaz marki i zaszczepi w umyśle obserwującego informacje o tym, jak zmienia się marka, i że zmienia się na lepsze. Dobry znak nie wystarczy by zmiana była skuteczna. Jednak to powinien być jednym z pierwszych, nowych doświadczeń wizualnych odbiorców.

Zmianie może ulec nazwa, logo, kolorystyka, hasło przewodnie firmy. Może też się zdarzyć, że dobrze zaprojektowany, dotychczas stosowany znak pozostanie nietknięty, a to, co ulegnie uporządkowaniu to wizerunek marki. W dobie dynamicznych transformacji, gdzie marketingu nie sposób już planować na lata, to właśnie marka stanowi uniwersalną gwarancję niezmiennej jakości oferowanych produktów czy usług. Dlatego też w procesie rebrandingu stawiamy na standaryzację. Logiczne i elastyczne zasady spójności, poprzez codzienne zastosowanie, wybudują trzon, wokół którego planowane będą wszelkie działania marketingowe organizacji.

Nowe zasady systemu identyfikacji wizualnej wprowadzane są zwykle ewolucyjnie. Przeprojektowaniu podlegają kolejno kluczowe obszary obecności marki i punkty styku: obszar digitalowy, materiały drukowane, linie opakowań i mała architektura. Poinformowanie pozostałych pracowników o nadchodzącej zmianie poprzedza ankieta, sprawdzającą zarówno wiedzę jak i nastroje zespołów dotyczące nowych wyzwań. Prowadzimy prezentacje oswajające ze zmianą i uczymy jak korzystać z nowych zasad. Obecność osoby z zewnątrz jest szczególnie ważna, gdy pojawiają się pierwsze wątpliwości po stronie ludzi. Jesteśmy zdania, że to stratedzy i projektanci osobiście najtrafniej odpowiedzą na wszystkie pytania zespołu pracującego nad marką.

Marka w czasach kryzysu musi być charakterystyczna. W Perform kładziemy szczególny nacisk na aspekt wizualny marki i jej spójność. Sprawiamy, że marka komunikuje wybrane przez nas treści. Każdy szczegół musi być doskonały, a zasady projektowania poszczególnych materiałów i rozwijania systemu identyfikacji zebrane i opisane w manualu. Poprawnie, to już za mało. Nasze księgi stanowią praktyczne narzędzie, możliwe do zastosowania przez każdego, tak by budowanie spójności wizualnej nie stanowiło już większego wyzwania zarówno dla marketerów jak i działów graficznych czy agencji zewnętrznych.

W kryzysie silnym wyróżnikiem staje się doskonała jakość oraz bezwzględna spójność każdego projektu. Dlatego z markami w kryzysie zostajemy na dłużej. Pilnujemy, by wspólnie przez nas opracowany look and feel nie zatracił się w czasie lub nie uległ zniekształceniu. Wspieramy firmy w zarządzaniu markami, tak by marka rzeczywiście wbudowała nową, silną i pozytywną relację ze swoimi odbiorcami.

Zobacz też

Koszyk

Zamknij