Perform Brand Design

Koszyk

Warsztaty marki

Warsztaty marki mają wymiar przede wszystkim praktyczny. Wypracowane rozwiązania usprawniają koordynację działań i upraszczają zarządzanie wszystkimi procesami marketingowymi. Punktem wyjściowym jest zawsze cel biznesowy, który posłuży całej organizacji. Kilkugodzinne, intensywne warsztaty to doskonała okazja, aby wypracować rozwiązanie z pomocą zewnętrznych ekspertów. 

Przeprowadzimy warsztat, którego efektem będzie wypracowanie odpowiedzi na pytania związane z Twoją marką: Jaki jest cel marki? Jak ją budować? Jak powinna być rozszerzana? Jak zbudować system identyfikacji?

Podczas 4-ro godzinnego spotkania wydobywamy cele, do których liderzy biznesu prowadzą swoją organizację i zamykamy te idee w kilku zdaniach. Uważnie słuchamy i pracujemy nad znalezieniem wspólnego mianownika. Chodzi o zdefiniowanie misji/wizji zespołu, określenie wartości i esencji marki jako solidnego punktu wyjścia do dalszej pracy strategicznej.

Spojrzymy świeżym okiem na marki funkcjonujące w portfelu Twojej organizacji i wspólnie ustalimy sposoby ich dalszego rozwoju. Relacje łączące produkty lub usługi w grupie zawsze przedstawiane są wizualnie. Określimy efektywny sposób łączenia lub rozdzielania Twoich produktów lub usług i zaplanujemy sposoby rozszerzania marki na nowe linie.

Dziś konsumenci stają się coraz bardziej wrażliwi na dobre projektowanie. Młodzi odrzucają to, co przypadkowe. Podczas spotkania uczymy jak rozpoznawać dobry design i pracować na różnych poziomach spójności wizualnej. Prezentujemy rodzaje systemów identyfikacji. Dobieramy środki, które okażą się najbardziej dopasowane do potrzeb i możliwości marki.

Koszyk

Zamknij