Perform Brand Design

Koszyk

Fundacja Nizio

Koncentracja na człowieku

Fundacja Nizio działa w obszarze architektury, sztuki oraz działań społecznych. Jej podejście do architektury jest czysto antropologiczne: fundacja koncentruje się na człowieku, na jego problemach i relacjach z innymi, a także efektach ludzkiej aktywności, takich jak sztuka.

Działania fundacji napędzają rewitalizacje przestrzeni publicznej warszawskiej Pragi, w szerokim kontekście kulturalnym. Branding fundacji został silnie powiązany z jej misją, oddaje nastrój stałej transformacji przestrzeni oraz charakter złożonych relacji pomiędzy zbudowanym środowiskiem i ludźmi, którzy w nim żyją. Znak inspirowany jest ilustracjami M.C. Eschera oraz literami FN – inicjałami nazwy fundacji. System identyfikacji wizualnej jest żywy, wielowarstwowy i otwarty, tak jak działania fundacji będzie ewoluował w czasie zgodnie z decyzją projektanta, który nada temu rozwojowi kierunek.

Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij