Perform Brand Design

Koszyk

Nizio Design International

Żyjąca tożsamość jako alegoria architektury

Klient
Nizio Design International
Rok
2015
Zakres Powiązane projekty

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich pracowni architektonicznych. Studio NDI specjalizuje się w projektowaniu zespołów muzealnych i ekspozycji tematycznych oraz kompleksowych rozwiązaniach kreatywnych dedykowanych kulturze.

Podczas prac nad nową tożsamością wizualną NDI, zainspirowani formą i charakterem prac twórcy, przełożyliśmy osobowość artysty na język wizualny: zastosowaliśmy charakterystyczne zmienne proporcje sygnetu, krzywą – jako element organizacji przestrzeni oraz rozgrywkę pomiędzy istniejącymi a nieistniejącymi elementami kompozycji.

Dynamiczna forma logo, stanowi swoistą metaforę architektury – patrząc na budynek z różnych perspektyw widzimy inne kształty, jednakże każdorazowo zdajemy sobie sprawę, że to ta sama budowla. Identyfikacja wizualna marki NDI wyrażana jest na dwa sposoby: zewnętrznie i wewnętrznie. W materiałach komunikacyjnych na zewnątrz firmy stosujemy jeden z możliwych stop-klatek znaku, natomiast w drukach ukazujących dorobek artystyczny studia dopuszczalna jest zabawa przekątną i płaszczyznami, jakie dzięki niej powstają.

Nizio Interior to meble powstające zgodnie z ideą 3xR: recycle, reuse, remake. Pomysł stanowi wypadkową czterech elementów: architektonicznej działalności Mirosława Nizio, fascynacji nadawaniem przedmiotom nowych sensów i funkcji, a także swoistego genius loci budynku, w którym mieści się siedziba firmy oraz siły rodzinnej tradycji.

Dla wewnętrznego działu graficznego NDI, przygotowaliśmy zbiór wytycznych wizualnych wraz z opisami podstawowych elementów systemu na potrzeby dalszego rozwijania tożsamości wizualnej.

Referencje

Współpraca z firmą odbywała się sprawnie, terminowo i pomyślnie. Całość prac została wykonana starannie i estetycznie. Na uwagę zasługuje również fakt osobistego zaangażowania w projekt pracowników firmy PBD oraz pozytywna opinia, którą cieszy się firma na rynku agencji segmentu „brand design”.


Mirosław Nizio
Właściciel
Następny projekt
Program 60+
Ogólnopolska inicjatywa dedykowana seniorom

Koszyk

Zamknij