Perform Brand Design

Koszyk

Żak Szkoły

Sprawdza się w praktyce

Klient
Żak Szkoły
Rok
2018
Zakres

Lider szkół policealnych w Polsce. Prowadzi placówki w ponad 80 miastach rozmieszczonych na terenie całego kraju, lokalizując je w sposób zapewniający łatwy dostęp do nauki osobom z każdego regionu.

ŻAK kieruje bogatą ofertę kursów i szkoleń do ludzi młodych, pragnących szybko i efektywnie ukształtować swoją ścieżkę kariery, ucząc się wykonywania konkretnego zawodu.

Opracowując rebranding, skupiliśmy się na grupie docelowej klienta oraz typowym dla niej sposobie komunikacji – krótkich wiadomościach tekstowo-graficznych. Zaprojektowaliśmy dedykowany firmowy krój pisma, wzbogacony o zestaw piktogramów, które w połączeniu z krótkimi hasłami tworzą komunikaty wyróżniające się w analogowych i cyfrowych środkach masowego przekazu.

Wpisz swój tekst...
Wpisz swój tekst...

Główne elementy identyfikacji wizualnej – typografia oraz piktogramy – występują na wszystkich materiałach firmowych.

Komunikacja marki w kanałach społecznościowych także odbywa się za pomocą opracowanego ikonograficznego języka. Piktogramy pojawiają się na zdjęciach w formie przestrzennej lub w postaci komunikatów w towarzystwie typografii.

Rebranding ŻAK objął także standaryzację sekretariatów oraz projekt punktów rekrutacyjnych, ulokowanych w centrach handlowych na terenie całego kraju.

Kompleksowe opracowanie tożsamości wizerunku marki podsumowuje seria dokumentów z wytycznymi odnośnie stosowania i rozwijania sytemu celem zachowania spójności na każdym polu komunikacji marki z odbiorcą.

Rozwiązania standaryzacji zaproponowane przez PBD stały się kluczowym elementem kreowania wizerunku graficznego organizacji i marki ŻAK. Jestem zadowolony z wypracowanych rozwiązań, które dają spójność materiałów graficznych, działań internetowych i oznakowania sekretariatów. Bardzo dobrze oceniam jakość komunikacji z agencją.


Witold Dudaczyk
Prezes Zarządu
Następny projekt
Epruf
Techniczny integrator

Koszyk

Zamknij