Perform Brand Design

Koszyk

Carrefour

Możemy jeść mądrze

Klient
Carrefour
Rok
2021
Zakres Powiązane projekty

Carrefour to międzynarodowa, omnikanałowa sieć spożywcza, dysponująca w Polsce ponad 900 sklepami w różnych formatach. Wyzwaniem przed jakim stanęliśmy wspólnie z Klientem to uporządkowanie wizerunku graficznego marki.

Powierzono nam opracowanie nowego języka komunikacji wizualnej, możliwego do zastosowania w każdym punkcie styku.

Projekt wymagał wyważonego podejścia. Nowy wizerunek wyrasta z dotychczas stosowanej kodyfikacji marki, rozpoznawanej i stosowanej na poziomie globalnym. Jednocześnie powstały wyraziste elementy systemu uspójniające działania marki online, w obszarze e-commerce, offline, a także w komunikacji wewnątrz sklepów stacjonarnych. Całościowa zmiana objęła standaryzację w obszarze systemu identyfikacji i informacji wizualnej, w tym m.in.: promocje cenowe, produktowe i sezonowe oraz wydarzenia okazjonalne.

Carrefour layout system

Prace poprzedził wszechstronny audyt wizerunku, który wskazał obszary do poprawy i stał się punktem wyjścia do upraszczania zasad systemu. Sercem systemu uczyniliśmy sygnet znaku Carrefour wraz z wynikającym z niego kształtem. Forma ta stanowi punkt wyjścia do budowania każdego kolejnego komunikatu marki. Tak powstaje spójny system materiałów sprzedażowych, informacyjnych i wizerunkowych.

Dzięki nowym rozwiązaniom klient z łatwością może odnaleźć się zarówno w przestrzeni marketu jak i rozpoznać markę poza sklepem. W wyniku prac nad nowymi standardami uprościliśmy system nawigacji sklepowej.

Kolejnym obszarem projektu było opracowanie wizerunku sprzedażowego. Nowe moduły cenowe w przejrzysty sposób prezentują złożone mechanizmy rabatowe oraz promocyjne. Utrzymana została natomiast kodyfikacja kolorystyczna oparta o kolor żółty i czerwony.

Wizerunek Strefy Sportu pozostaje spójny ze sprzedażowym. Różnicę stanowi jedynie dedykowany kolor strefy.

Dla marek własnych sieci powstał dedykowany podsystem wizualny. Wynika on z patternu, opartego o znak marki i obejmuje swoim parasolem wiele różnorodnych produktów sieci.

Powierzono nam również stworzenie dedykowanego stylu ikon dla różnych sposobów dostaw sieci Carrefour.

W ramach rozwinięcia systemu uspójniliśmy komunikację dotyczącą aplikacji Carrefour.

Ważnym elementem briefu było uspójnienie działań offline i online. Stworzone przez nas zasady adaptowaliśmy na system bannerów promocyjnych, a także reklamy w obszarach social media i Google Ads oraz towarzyszącej jej komunikacji newsletterowej.

Referencje

Zespół wykazał się odpowiednim, wyważonym podejściem – została zachowana spójność z dotychczas stosowaną kodyfikacją marki, jednocześnie powstał wyrazisty wizerunek możliwy do zastosowania w komunikacji 360 stopni. Pragnę wyrazić wysokie uznanie i zadowolenie ze współpracy. Specjaliści Perform sprostali naszym największym wymaganiom i oczekiwaniom. Stąd, bez cienia wątpliwości, gorąco polecam usługi agencji w obszarze brandingu, rebrandingu i refreshingu marki.


Michał Sacha
Dyrektor Marketingu, Digital, IT i E-commerce
Następny projekt
Słonie na Balkonie
Pomagają dzieciom po traumie

Koszyk

Zamknij