Perform Brand Design

Koszyk

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.pbd.pl i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony, a korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.pbd.pl, prowadzonego przez firmę Tomasz Politański PBD, z siedzibą woj. ŁÓDZKIE, Łódź, ul. Piotrkowska 65 2u., kod pocztowy 90-422, posiadającą NIP 7331251254 oraz REGON 100381128.

Zamówienia i płatności

2.1. Zamówienia w sklepie „Perform” można składać za pośrednictwem strony internetowej www.pbd.pl.

2.2. Klient zobowiązany jest podać prawdziwe i aktualne dane kontaktowe oraz adresowe podczas składania zamówienia.

2.3. Sklep „Perform” akceptuje płatności za pomocą przelewów bankowych oraz płatności online za pośrednictwem dostępnych platform płatności: przelewy24 .

2.4. Ceny produktów prezentowane na stronie sklepu „Perform” są wyrażone w polskich złotych (PLN) i zawierają obowiązujący podatek VAT.

2.5. Sklep „Perform” ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia oraz dostarczenie produktów zgodnych z zamówieniem.

Dostawa i zwroty

3.1. Produkty oferowane w naszym sklepie są dostarczane z naszego magazynu.

3.2. Czas realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. W okresie przedświątecznym lub w przypadku innych wyjątkowych okoliczności, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Będziemy Cię informować o ewentualnych opóźnieniach.

3.3. Oferujemy dostawę na terenie całej Polski. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, takimi jak DHL kurier, Inpost kurier oraz Inpost paczkomaty, które zapewniają pewność dostawy.

3.4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

3.5. Procedura zwrotów: Jeśli chciałbyś zwrócić produkt, prosimy o kontakt mailowy pod adres sklep@pbd.pl lub telefoniczny pod numer 504 011 501  w celu uzyskania instrukcji oraz formularza zwrotu. To pomoże nam skutecznie zorganizować proces zwrotu.

3.6. Aby dokonać zwrotu, konieczne jest zwrócenie produktu w nienaruszonym stanie, w oryginalnym opakowaniu lub równoważnym zabezpieczeniu.

3.7. Koszty zwrotu: Jeśli zwrot jest wynikiem preferencji klienta, koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub błędnego, koszty przesyłki zwrotnej pokrywa sklep.

3.8. Zwrot płatności: Po otrzymaniu zwróconego towaru, przeprowadzimy proces zwrotu płatności. Proces ten zajmuje zazwyczaj do 7 dni od momentu otrzymania zwróconego towaru.

3.9. Adres do zwrotów to ul. Piotrkowska 65/2u, Łódź 90-422.

Reklamacje

4.2. W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej należy zgłosić reklamację poprzez pocztę elektroniczną na adres sklep@pbd.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji (lub adres e-mail) Klienta lub osoby zgłaszającej reklamację, nazwę towaru, numer dokumentu zakupu (o ile jest to możliwe), datę zakupu, a także szczegółowy opis problemu i żądania. Reklamacje listowne należy kierować na adres korespondencyjny podany w zakładce kontakt. 

4.3. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji, Klient może zostać poproszony o przesłanie reklamowanego towaru na adres korespondencyjny na koszt Sklepu.

4.4. W terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji, Klient otrzyma odpowiedź na reklamację

Ochrona danych osobowych

5.1. Sklep „Perform” przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

5.2. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji zamówień oraz komunikacji z klientem. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności.

Odpowiedzialność i gwarancje

6.1. Regulamin wchodzi w życie od dnia publikacji na stronie www.pbd.pl.

6.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze sklepu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sklepu „Perform”.

6.3. Sklep „Perform” zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Klienci zostaną poinformowani o zmianach poprzez publikację aktualizacji na stronie sklepu

Wymagania techniczne

Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

  • Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
  • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

Celem zapewnienia użytkownikom pełnego bezpieczeństwa korzystania z naszego sklepu, proponujemy używanie najnowszych zaktualizowanych wersji przeglądarek oraz ich rozszerzeń i wtyczek.

NOTA PRAWNA

ZNAKI TOWAROWE

Informujemy, że wszystkie nazwy produktów, usług, firm i marek, występujące na stronie zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji projektów autorstwa Tomasza Politańskiego lub zespołu firmy Perform Brand Design. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności przemysłowej, jak również utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są chronione prawem na rzecz ich prawowitych właścicieli.

PRAWA AUTORSKIE

Informujemy, że wszystkie teksty, zdjęcia, projekty, wizualizacje, animacje, filmy i inne materiały na stronie www.pbd.pl są chronione prawem w Polsce, o którym traktuje w szczególności ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej. Materiały nie mogą być kopiowane, rozprowadzane ani modyfikowane bez pisemnej zgody Perform Brand Design. Jeśli zachodzi potrzeba podania linku do serwisu, zalecamy aby była to Strona Główna www.pbd.pl, a gdy dotyczy to konkretnego tematu – link prowadzący do wpisu, o którym mowa.

CELE SERWISU

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych usług świadczonych przez Perform Brand Design, rzetelnie i w dobrej wierze, zgodnie z zasadami dobrych obyczajów i poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszelkie uwagi dotyczące treści serwisu należy niezwłocznie zgłosić do wiadomości Perform Brand Design. Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

BEZPIECZEŃSTWO

Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za czasowe nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności. Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z serwisu. Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których linki odsyłające zamieszczone są w niniejszym serwisie.

ZMIANA NOTY PRAWNEJ

Perform Brand Design zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki poprzez opublikowanie nowej noty prawnej na niniejszej stronie.

Koszyk

Zamknij