Perform Brand Design

Koszyk

Trzeci Sektor

Lifting logo czasopisma naukowego

Kwartalnik „trzeci sektor” to interdyscyplinarne czasopismo naukowe, którego celem jest przedstawienie praktykom, badaczom, ekspertom i decydentom najnowszej wiedzy na temat stanu i perspektyw rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na świecie. Czasopismo służy również jako forum dyskusji i wymiany poglądów na te tematy. Naszym zadaniem było przeprojektowanie logotypu magazynu tak, aby dedykowane liternictwo wpisywało się w architekturę marki FAOO.

Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij