Perform Brand Design

Koszyk

N1 Park

Centrum Biłgoraja

Funkcjonalny kompleks handlowo-usługowy w Biłgoraju wybudowany w celu rewitalizacji okolicznych terenów. Założeniem inwestora było stworzenie największego centrum handlowego w regionie.

Poprzez żywy, kolorowy i wyrazisty system, identyfikacja wizualna marki nawiązuje do charakteru miasta jako miejsca otwartego z silnym poczuciem tożsamości. Nowoczesna architektura i system identyfikacji wizualnej zostały zaplanowane tak, aby podkreślić wkład, jaki budynek wnosi w swoje bezpośrednie otoczenie.

Referencje

Agencja trafiła w potrzeby i oczekiwania gestorów centrum handlowo-usługowego w tempie błyskawicznym. Powstał znak oraz identyfikacja o charakterze modułowym, z którego jesteśmy naprawdę zadowoleni. PBD to ludzie kontaktowi i elastyczni. Dlatego rekomendując agencję mogę zagwarantować, że polecam sprawdzonego i niezawodnego dostawcę usług kreatywnych.


Andrzej Nizio
Prezes Zarządu
Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij