Perform Brand Design

Koszyk

Mango

Mobilna akademia FAOO

MANGO to Mobilna Akademia NGO powstała aby ograniczać bariery w dostępie do edukacji dla osób spoza dużych ośrodków geograficznych. Nadrzędnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji i inicjatyw obywatelskich działających w mniejszych miastach. Dla MANGO opracowaliśmy styl wizualny, a także język komunikacji.

Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij