Perform Brand Design

Koszyk

IFOSS

Prawo dla nowych technologii

Organizacja non-profit “IFOSS Law Review” to międzynarodowy periodyk poświęcony prawnym aspektom wolnego oprogramowania. Wydawnictwo prowadzone jest przez kolegium redakcyjne skupiające znanych prawników i praktyków z całego świata. Celem “IFOSS” jest dyskurs na temat reguł i zasad prawnych wykorzystania wolnego oprogramowania. Na potrzeby nowej inicjatywy zaprojektowaliśmy znak graficzny, który łączy w sobie symbole znaczeniowe prawa i technologii cyfrowej. Zakres prac obejmował również opracowanie layoutu periodyków oraz projekt strony internetowej.

Referencje

Tomasz has provided design services to the Editorial Committee of the International Free and Open Source Software Law Review since 2009. At all times he has proven efficient, focused on outcomes, and easy to communicate with. The Editorial Committee has no hesitation in recommending his work to others.


Shane Coughlan
Business Development Manager
Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij