Perform Brand Design

Koszyk

Hickory World

Kultywowanie królewskich tradycji sportowych

Hickory World to klub skupiający ludzi biznesu i kultury zainteresowanych golfem. Partnerami klubu są zarówno pola golfowe, wysokiej klasy restauracje, hotele i producenci marek premium. Naszym zadaniem było zaprojektowanie znaku symbolizującego najwyższą jakość. W sygnecie liście hickory w odcieniu jesiennego złota, składają się w koronę. Wykreowane przez nas motto klubu “Cultivating Royal Sports Traditions” uzupełnia logo w sposób znaczeniowy.

Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij