Perform Brand Design

Koszyk

Billin

Nadajemy kształt finansom

Firma oferująca system obsługi i rozliczenia sprzedaży. Rozwiązania proponowane przez Billin znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się konieczność automatyzacji procesów w zakresie rozliczania opłat (cyklicznych i jednorazowych), jak i w procesie wystawiania różnych typów faktur, czy też rozliczania odmiennych stawek VAT i form płatności.

W pracach nad stworzeniem wizerunku firmy przyświecał nam cel, by optymalizacja księgowa była kojarzona ze wzrostem zysków. Logotyp dopełnia znaczeniowo ideę wyrażoną przez brandline „Nadajemy kształt finansom” – wskazuje kierunek kształtowania się finansów, sugerując zarówno stałą, jak i dynamiczną tendencję wzrostową. Slogan podkreśla kompleksowość systemu Billin, poszerza horyzont postrzegania, sugerując możliwości sprawcze usług.

Referencje

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z efektów współpracy o długofalowym charakterze – zarówno projekty graficzne jak i pomoc merytoryczna oraz cenne rady w zakresie budowania silnej marki pozostają niezwykle przydatne i trafione. znaczenie ma dla nas również to. że projekty wykonywane są zawsze na najwyższym poziomie, sprawnie, w wyznaczonym czasie i z uwzględnieniem naszych potrzeb i uwag.


Tomasz Krzywania
Prezes zarządu
Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij