Perform Brand Design

Koszyk

Biała Lilia

Poprawa standardów higienicznych w restauracjach

Odświeżenie wizerunku programu , którego gestorem jest Diversey. Głównym celem Kampanii jest poprawa standardów higienicznych w restauracjach, kawiarniach i innych punktach gastronomicznych. Celem równorzędnym jest pomoc ze strony ekspertów z firmy Diversey i pracowników Higma Service w dostosowaniu procesów produkcji żywności do wymogów prawa polskiego i unijnego, zwłaszcza w oparciu o wymogi systemu HACCP. Restauracje, które przejdą pozytywnie audyt, otrzymają certyfikat potwierdzający gwarancję bezpiecznych usług.

Kampania działa w oparciu o audyty i honorowanie certyfikatami. Instytucje, które nie spełniają określonych standardów mogą liczyć na szczegółowe raporty pozwalające efektywnie poprawić poziom higieny w danej placówce. Gestorzy marki pracują, aby oznaczenie przy drzwiach lub certyfikat w widocznym miejscu stały się symbolem jakości danej restauracji oraz synonimem bezpieczeństwa oferowanych posiłków.

Referencje

Otrzymaliśmy silne wsparcie merytoryczne w zakresie kreowania wizerunku […]. Firmę możemy polecić jako solidnego, terminowego, doświadczonego i kreatywnego partnera w zakresie projektowania graficznego.


Wojciech Mirosław
Prezes Zarządu
Następny projekt
Nobel Energy
Because we care

Koszyk

Zamknij