Zawód naukowiec

ZAKRES PRAC:
naming, projekt logo, księga znaku, zarys identyfikacji wizualnej

Kampania jest inicjatywą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Program skierowany jest do ludzi młodych i ma na celu zachęcić ich do wyboru kariery naukowej jako ścieżki życia zawodowego.

Kampania ma na celu przestawić możliwości jakie stoją przed młodymi ludźmi (głównie studentami), jeśli zdecydują się kontynuować naukę. Drugim adresatem kampanii jest opinia publiczna, a celem informowanie o sukcesach polskich naukowców.

dowiedz się więcej o projekcie +

Nadrzędnym celem kampanii jest budowanie pozytywnego wizerunku naukowca, oraz przyciągnięcie uwagi młodych. W ramach systemu zaproponowaliśmy zatem zabawę ikonami nawiązującymi do sygnetu w logo. Sam znak ma charakter ilustracyjny i odnosi się do anegdoty związanej z postacią Newtona. W zaprojektowanym brandingu marki stosowane są różnorodne patterny, które ukazują dystans jaki można mieć do siebie pomimo wyboru kariery naukowca, a także prezentują MNISW jako instytucję przyjazną młodym ludziom.

Referencje

Wszystkie prace objęte umową zostały wykonane na czas i z należytą starannością, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego i warunkami umowy. Jakość usług, terminowość oraz kompetencje zespołu agencji, pozwala polecić ją innym instytucjom oraz firmom jako godnego zaufania, profesjonalnego i solidnego partnera kreatywnego.

Agnieszka Jędrzejczyk
Kierująca Biurem Ministra, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego