Warsztaty marki

Pracujemy metodami pełnego zanurzenia w doświadczeniu, a tematyka warsztatów strategicznych dedykowana jest zwykle konkretnemu zagadnieniu. Podczas spotkań pochylamy się nad strategią marki lub komunikacji marki.

Pracujemy w modelu dynamicznej nauki, a narzędzia dobieramy do potrzeb danej marki, tematu i ewentualnych wyzwań stojących przed przedsiębiorstwem. Dostarczamy narzędzia, które pozwolą zastosować nabytą wiedzę w praktyce, a po szkoleniu trener konsultant pozostaje w stałym kontakcie z uczestnikami warsztatów. Całość trwa od czterech godzin do dwóch dni intensywnej pracy na sali szkoleniowej w siedzibie agencji.

Zespół biorący udział w warsztatach wyposażony zostaje w raport z warsztatów, rekomendacje dotyczące wypracowanych rozwiązań, propozycje kolejnych kroków, a także materiały szkoleniowe dotyczącego teorii danego zagadnienia, co daje możliwość samodzielnego powrotu do wybranych zagadnień.

Podczas warsztatów najczęściej poruszamy następujące zagadnienia:
— Porządkowanie portfela produktów i architektury marki
— Budowanie platformy strategicznej marki
— Projektowanie systemów identyfikacji wizualnej
— Rebranding – strategiczna strona procesu
— Definiowanie wizji i misji zespołu lub firmy
— Audyt wizualny marki krok po kroku