Branding / Rebranding

Branding i rebranding to procesy, dzięki którym firma, produkt lub usługa zyskują markę. To działania prowadzące do sytuacji, gdy odbiorcy przypisują marce cechy charakterystyczne tylko dla niej. Proces jest czasochłonnym, ale skutecznym sposobem budowania długofalowej przewagi konkurencyjnej.

Najprościej rzecz ujmując, branding jest sposobem, w jaki oznaczamy nasze towary lub usługi, aby nabrały określonego znaczenia dla naszych odbiorców. Poprzez branding produkt/firma/usługa powinny wyróżnić się pozytywnie oraz zostać zapamiętane. Wszystkie podejmowane działania prowadzące do osiągnięcia tego celu, takie jak reklama, projekty opakowania czy nawet obecność marki na targach branżowych, zwykle określa się mianem „sygnałów marki”. Proces brandingowy prowadzi do stworzenia planu, jak stosować dane sygnały marki, by jej odbiorcy myśleli i mówili o znakowanych nią produktach lub usługach w określony sposób.

Rebranding to działania komunikujące zmiany wewnętrzne przedsiębiorstwa, najczęściej poprzez wybór nowej nazwy, nowego logo, uporządkowania aspektu wizualnego i dotychczas stosowanej komunikacji. Rebranding jest pojęciem często nadużywanym przez współczesne media i stosowanym również w odniesieniu do zmiany identyfikacji wizualnej. Refreshing tymczasem jest po prostu odświeżeniem znaku i/lub systemu wizualnego marki, któremu towarzyszy uporządkowanie dotychczas stosowanej strategii.

Procesy brandingu lub rebrandingu wewnątrz organizacji polegają najczęściej na odnalezieniu esencji marki, zdefiniowaniu jej strategii i sposobów, w jaki należy ją komunikować. Działania w stronę rynku obejmują najczęściej design, fabułę (opowieść o marce), zmianę cen lub pracę na poprawieniem relacji z klientami. Jeśli poszukują Państwo partnera kreatywnego dla obu aspektów kompleksowej zmiany, zapraszamy do kontaktu.