Perform Brand Design

Koszyk

Dziękujemy za odwiedzenie strony www.pbd.pl i uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Warunki i zastrzeżenia wymienione poniżej dotyczą wszystkich użytkowników strony, a korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na następujące warunki i zastrzeżenia.

ZNAKI TOWAROWE

Informujemy, że wszystkie nazwy produktów, usług, firm i marek, występujące na stronie zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji projektów autorstwa Tomasza Politańskiego lub zespołu firmy Perform Brand Design. Wszelkie znaki towarowe, nazwy handlowe, szata graficzna oraz inne prawa własności przemysłowej, jak również utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykorzystane lub przedstawione na niniejszej stronie są chronione prawem na rzecz ich prawowitych właścicieli.

PRAWA AUTORSKIE

Informujemy, że wszystkie teksty, zdjęcia, projekty, wizualizacje, animacje, filmy i inne materiały na stronie www.pbd.pl są chronione prawem w Polsce, o którym traktuje w szczególności ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz regulacje dotyczące ochrony własności intelektualnej. Materiały nie mogą być kopiowane, rozprowadzane ani modyfikowane bez pisemnej zgody Perform Brand Design. Jeśli zachodzi potrzeba podania linku do serwisu, zalecamy aby była to Strona Główna www.pbd.pl, a gdy dotyczy to konkretnego tematu – link prowadzący do wpisu, o którym mowa.

CELE SERWISU

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych usług świadczonych przez Perform Brand Design, rzetelnie i w dobrej wierze, zgodnie z zasadami dobrych obyczajów i poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji. Wszelkie uwagi dotyczące treści serwisu należy niezwłocznie zgłosić do wiadomości Perform Brand Design. Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

BEZPIECZEŃSTWO

Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za czasowe nieprawidłowe pod względem technicznym działanie strony oraz za przerwy w jej dostępności. Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wtórne, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody lub odszkodowania wynikłe z dostępu do i/lub korzystania z serwisu. Perform Brand Design nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie wszelkich zewnętrznych stron i/lub witryn, do których linki odsyłające zamieszczone są w niniejszym serwisie.

ZMIANA NOTY PRAWNEJ

Perform Brand Design zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki poprzez opublikowanie nowej noty prawnej na niniejszej stronie.

Koszyk

Zamknij