Kategoria: Trendy

Marka może być trendy, ale trendy nigdy nie będą markami.

Świetny Pomysł na markę (Big Idea) zazwyczaj pełni rolę rdzenia, z którego wychodzi strategia, działania marketingowe i komunikacyjne organizacji. To proste, krótkie i trafione w punkt określenie, które pełni rolę wskazówki dokąd właściwie zmierzamy. Można go porównać do dobrze skrojonego żagla, który wynosi markę ponad konkurencję. Jednak aby żagiel niósł nas w wyznaczonym kierunku, musi […]