SZKOŁY ŻAK

ZAKRES PRAC:
redesign logo, firmowy krój pisma, system identyfikacji wizualnej, brand manual, standaryzacja sekretariatów

Lider szkół policealnych w Polsce. Prowadzi placówki w ponad 80 miastach rozmieszczonych na terenie całego kraju, lokalizując je w sposób zapewniający łatwy dostęp do nauki osobom z każdego regionu.

ŻAK kieruje bogatą ofertę kursów i szkoleń do ludzi młodych, pragnących szybko i efektywnie ukształtować swoją ścieżkę kariery, ucząc się wykonywania konkretnego zawodu.

dowiedz się więcej o projekcie +

Opracowując rebranding, skupiliśmy się na grupie docelowej klienta oraz typowym dla niej sposobie komunikacji - krótkich wiadomościach tekstowo-graficznych. Zaprojektowaliśmy dedykowany firmowy krój pisma, wzbogacony o zestaw piktogramów, które w połączeniu z krótkimi hasłami tworzą komunikaty wyróżniające się w mediach analogowych i cyfrowych.

Dedykowana typografia w połączeniu z piktogramami stanowią kluczowy element na materiałach firmowych.

Komunikacja marki w kanałach społecznościowych także odbywa się za pomocą opracowanego języka ikonograficznego. Piktogramy pojawiają się na zdjęciach w formie przestrzennej lub w postaci komunikatów w towarzystwie typografii.

Rebranding ŻAK objął także standaryzację sekretariatów oraz projekt punktów rekrutacyjnych, ulokowanych w centrach handlowych na terenie całego kraju.

Kompleksowe opracowanie podsumowuje seria dokumentów z wytycznymi odnośnie stosowania i rozwijania sytemu celem zachowania spójności na każdym polu komunikacji marki z odbiorcą.

Referencje

Rozwiązania standaryzacji zaproponowane przez PBD stały się kluczowym elementem budowania wizerunku organizacji i marki Żak. Jestem zadowolony z wypracowanych rozwiązań, które dają spójność materiałów graficznych, działań internetowych i znakowania sekretariatów.

Witold Dudaczyk
Prezes Zarządu, CNiB Żak Sp. z o.o.