Safecontrol

Firma Diversey należąca do korporacji Sealed Air jest globalnym liderem w zakresie kompleksowych rozwiązań związanych z czystością i higieną środowiska pracy jak również bezpieczeństwem produkcji żywności. W związku z dynamicznym rozwojem na rynku polskim firma prowadzi projekt wsparcia modernizacji i optymalizacji własnej sieci dystrybucji umożliwiający rozwój swoich partnerów.

  • Data: 2012-2014
  • Klient: Diversey Polska Sp. z o.o.
  • Marka: Safecontrol
  • Branża: czystość i bezpieczeństwo pracy
  • Zakres prac: strategia marki, projekt logo, system identyfikacji wizualnej, strona www

Opis Przypadku

Celem strategicznym Projektu było stworzenie spójnego systemu powiązań kooperacyjnych dystrybutorów marki Diversey gwarantującego ich stabilny rozwój, wysoką jakość usług oraz postęp innowacyjnych rozwiązań rynkowych. Ze względu na charakter dawnej sieci dystrybucji (wiele niezależnych firm) zaplanowano powiązać je wspólnym celem biznesowym (rozwój marki Diversey) w ramach nowej marki integrującej Safecontrol (umbrella brand) która umożliwia synchronizację działań i spójny wizerunek marki Diversey w obecnej sieci dystrybucji.

Seria piktogramów przedstawiających grupy produktowe, działania lub czynności w uproszczonym języku obrazkowym. Piktogramy stosowane mogą być w prezentacjach PowerPoint, a także w materiałach promocyjnych oraz informacyjnych.

strona www

Otrzymaliśmy silne wsparcie merytoryczne w zakresie kreowania wizerunku [...]. Firmę możemy polecić jako solidnego, terminowego, doświadczonego i kreatywnego partnera w zakresie projektowania graficznego.

Wojciech Mirosław Prezes zarządu, Safecontrol