Nizio Design International

Pracownia projektowa Nizio Design International (NDI) jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich pracowni architektonicznych. Studio NDI specjalizuje się w projektowaniu zespołów muzealnych i ekspozycji tematycznych oraz kompleksowych rozwiązaniach kreatywnych dedykowanych kulturze. Założycielem i dyrektorem studia jest Mirosław Nizio.

  • Data: 2012-2014
  • Klient: Nizio Design International
  • Marka: NDI
  • Branża: Architektura
  • Zakres prac: Strategia marki, projekt logo, system identyfikacji wizualnej, strona www

Opis przypadku

Podczas prac nad nową identyfikacją wizualną NDI, zainspirowani formą i charakterem prac twórcy, przełożyliśmy osobowość artysty na język wizualny: zastosowaliśmy charakterystyczne zmienne proporcje sygnetu, krzywą – jako element organizacji przestrzeni oraz rozgrywkę pomiędzy istniejącymi a nieistniejącymi elementami kompozycji. Dynamiczna forma logo, stanowi swoistą metaforę architektury – patrząc na budynek z różnych perspektyw widzimy inne kształty, jednakże każdorazowo zdajemy sobie sprawę, że to ta sama budowla.

Identyfikacja wizualna marki NDI wyrażana jest na dwa sposoby: zewnętrznie i wewnętrznie. W materiałach komunikacyjnych na zewnątrz firmy stosujemy jeden z możliwych stop-klatek znaku, natomiast w drukach ukazujących dorobek artystyczny studia dopuszczalna jest zabawa przekątną i płaszczyznami, jakie dzięki niej powstają.

System definiuje formaty wszystkich dokumentów, których proporcje utrzymane się w podziale 5:8. Na akcydensach znak NDI dopasowuje swój kształt i skalę do formatu danego nośnika. Dzięki temu identyfikacja jest bardzo dynamiczna nie tracąc na spójności.

Strona WWW

NIZIO INTERIOR

Nizio Interior to meble powstające zgodnie z ideą 3xR: recycle, reuse, remake, jednocześnie eleganckie i ponadczasowe. Pomysł stanowi wypadkową czterech elementów: architektonicznej działalności Mirosława Nizio, fascynacji nadawaniem przedmiotom nowych sensów i funkcji, a także swoistego genius loci budynku, w którym mieści się siedziba firmy oraz siły rodzinnej tradycji.

Współpraca z firmą odbywała się sprawnie, terminowo i pomyślnie. Całość prac została wykonana starannie i estetycznie. Na uwagę zasługuje również fakt osobistego zaangażowania w projekt pracowników firmy Politański Design oraz pozytywna opinia, którą cieszy się firma na rynku agencji segmentu "brand design".

Mirosław Nizio Dyrektor, Nizio Design International