Galeria Stalowa

Galeria Stalowa jest nowo powstałą inicjatywą na warszawskiej Pradze. Zajmuje się promocją twórczości młodych artystów – przede wszystkim malarstwa, ale także grafiki, rzeźby i fotografii. Założyciele wierzą w polskie malarstwo współczesne i uznają je za zjawisko godne promocji europejskiej i światowej. Zgodnie z zamierzeniami twórców galeria staje się stałym elementem tworzącego się SOHO na Pradze.

  • Data: 2012-2014
  • Klient: Galeria Stalowa
  • Marka: Galeria Stalowa
  • Branża: sztuka i kultura
  • Zakres prac: projekt logo, system identyfikacji wizualnej, projekt publikacji, strona www

Opis przypadku

Podczas prac nad nową identyfikacją wizualną staraliśmy się przemycić pierwiastek lokalizacji galerii – jeszcze w XIX wieku Praga była dzielnicą industrialną, a przy ulicy Stalowej mieściły się liczne stalownie. W projektach zachowano styl zimny i surowy, tak aby wizerunek pozostał chłodny, jednocześnie szlachetny. Głównym elementem graficznym stał się prostokąt pochodzący od środkowej litery “o” logotypu Stalowa, symbolizujący kadr dzieł malarskich, a minimalistyczna szata graficzna identyfikacji stała się tłem dla prac artystów współpracujących z galerią.

PLENERIADA

Pleneriada jest inicjatywą Galerii, której nadrzędnym celem jest wspieranie i rozwój talentu studentów szkół artystycznych. Kilka razy do roku właściciel galerii Stalowa organizuje plenery dla młodych, wyróżniających się twórców. W plenerach uczestniczy także kadra dydaktyczna.

strona www

Owocem naszej współpracy było nie tylko pomyślne wprowadzenie nowej marki na rynek, ale zajęcie jednego z czołowych miejsc wśród polskich galerii sztuki. Wielką zaletą jest niezwykła elastyczność, rzetelność i świetna komunikacja z pracownikami firmy, możliwość spotkań, rozmów definiujących potrzeby i szkoleń.

Krzysztof Fabijański właściciel, Galeria Stalowa