60+

Decyzja o odświeżeniu systemu identyfikacji wizualnej zapadła w związku ze zmianą pozycjonowania oraz rozszerzeniem działań rynkowych marki. Na przestrzeni lat marka 60+ przekształciła się w ogólnopolską inicjatywę wspierającą osoby w podeszłym wieku, która angażuje w działania lekarzy, farmaceutów i wiele firm branży farmaceutycznej.

  • Data: 2012-2014
  • Klient: ePRUF S.A. (Pelion)
  • Marka: Program 60+
  • Zakres prac: projekt logo, system identyfikacji wizualnej

Opis przypadku

Prace poprzedziły poszukiwania dotyczące postrzegania świata przez osoby starsze. Biorąc pod uwagę wyniki badań z dziedziny gerontologii i geriatrii, w szczególności dysfunkcje procesów percepcji, opracowano optymalne rozwiązanie ułatwiające kontakt z Programem 60+ osobom starszym: odpowiednie kroje pisma i ich kolorystyka, budowa tekstu i styl komunikacji, key visual odpowiadający potrzebom grupy wiekowej. Wszystkie materiały marketingowe dla marki projektowane są obecnie z myślą o osobach starszych (dobór informacji, kompozycja, kolorystyka, dobór krojów pisma i wielkość liter).

Zmiana wizerunku marki również objęła opracowanie stylu ilustracyjnego, infografik oraz piktogramów spójnych z identyfikacją Programu 60+.

W zakresie usługi BRAND CARE dla Programu 60+ opracowaliśmy również wizerunek kampanii informującej o możliwości wybrania tańszej terapii lekowej.

Od firmy otrzymaliśmy również silne wsparcie merytoryczne w zakresie kreowania wizerunku. Obecnie korzystamy z usług firmy w sposób ciągły oraz planując przyszłe inwestycje wizerunkowe bierzemy pod uwagę możliwość powierzenia firmie kolejnych zadań.

Piotr Trzeźwiński Menedżer ds. Komunikacji i Marketingu, ePRUF S.A.