Marka w rozwoju

Dobry i mądry design potrafi umiejętnie podkreślić potencjał rozwijającej się firmy, produktu lub usługi. Aby utrzymać siłę marki, przedsiębiorstwa stale komunikują nabywcom jej atrybuty. Design, który nie nadąża za rozwojem brandu może wpłynąć na wizerunek, a co za tym idzie także na wyniki finansowe firmy.

Marki, które zaczynają się inaczej pozycjonować wymagają rewitalizacji. Kiedy przychodzi odpowiedni moment na zmiany? Gdy oferta się powiększa, a obietnice składane odbiorcom przestają być aktualne, gdy firma zmienia swój status lub debiutuje na giełdowym parkiecie. Odświeżenie tożsamości czeka również łączące się firmy oraz te, które nie zajmują się już jedynie tym co robiły na początku swojej działalności. Marki w rozwoju mają jeden wspólny cel – chcą kształtować i wzmacniać szacunek w oczach nabywców, a konkurentom pokazać siłę i znakomitość. O tym, że warto pokazać się rynkowi od nowej, lepszej strony przekonały się wraz z nami firmy takie jak lider polskiej branży architektonicznej, Nizio Design International oraz międzynarodowy spedytor OMEFGAir CARGO, przekształcający się w grupę OCG, czy Rainbow, czołowy polski touroperator.

Nasza oferta dla marek w rozwoju to:

Optymalizacja strategii marki

Efektywna strategia marki opiera się na strategii biznesowej firmy. Jednocześnie odpowiada na potrzeby i odczucia każdej zainteresowanej nią osoby – bierze pod uwagę zarówno Klientów, opinię publiczną, jak i pracowników czy dostawców firmy i partnerów w co-brandingu. Jej skuteczność powinna być długoterminowa. Dlatego, aby strategia stale wyróżniała i silnie oddziaływała na rynek, warto aby podczas istotnych zmian zachodzących w otoczeniu rozwijającej się marki, na nowo zdefiniować jej osobowość oraz odszukać obszary stanowiące o jej wyjątkowości. Spoglądając świeżym okiem, pomagamy Klientom określić i artykułować te elementy, które istnieją już w firmie i umysłach konsumentów i na ich podstawie budować optymalną, efektywną strategię każdej z marek w jej portfelu.

Audyt spójności wizualnej

Wspólnie z Klientem dokonujemy szczegółowego przeglądu i analizy wszystkich materiałów, którymi firma posługuje się na co dzień. Audyt obejmuje zarówno materiały drukowane, jak i cyfrowe, a także istniejące elementy oznakowania (budynki, pojazdy). Staramy się oderwać od wizji Klienta i samemu doświadczyć marki – tak by popatrzeć na świat oczami końcowego użytkownika produktów lub usług oznaczonych daną marką. Wszystko aby nasza praca na rzecz marki doprowadziła do ujednolicenia wizji organizacji z doświadczeniem Klienta.

Lifting / nowe logo

Dla nas mądry i dobry design to znacznie więcej niż estetyczny projekt. Specjalizujemy się w projektowaniu znaków i symboli, które są nośnikami znaczenia. W znaku zamykamy esencję, pozycję rynkową oraz pozycjonowanie marki. Wiemy, że obraz to najszybszy znany człowiekowi sposób komunikacji, a logo najczęściej pojawiającym się przypomnieniem wartości, na jakich firmie najbardziej zależy. Działania firmy wypływają bowiem z wizji, misji i wartości, jakim pozostaje wierna. Równocześnie powinny pozostać zgodne z pozycjonowaniem marek w jej portfelu. To właśnie jest punkt wyjścia do planowania wszelkich działań marketingowych, również projektowania znaków.

Rebranding – rozbudowa struktury marki

Przejęcia czy fuzje firm, nabycie lub decyzja o wykreowaniu nowej marki nadają nowy kierunek dotychczasowym działaniom marketingowym firmy. Zmiana profilu lub kadry zarządzającej wymagają kompleksowego podejścia strategicznego, również w kwestiach dotyczących wizerunku. Zmianie może ulec nazwa, logo, kolorystyka, hasło przewodnie firmy. Kontrolować należy międzykulturowość, niezbędny czas i aspekty prawne. Jest to okres pełen wyzwań, a decyzje dotyczące architektury marek coraz bardziej złożone. Wspólnie z Klientem analizujemy możliwe decyzje w obszarze hierarchii marek (marki pod wspólnym parasolem / marka główna i submarki / portfel marek rozproszonych) tak by architektura ukazywała zaplanowane powiązania pomiędzy firmami czy markami i wspomagała ich przyszły wzrost.

Optymalizacja stosowanego SIW / nowy system

System Identyfikacji Wizualnej (SIW) to zespół reguł oraz konsekwentnie zaprojektowanych wzorców. Księga powinna być przystępnym dla każdego i praktycznym narzędziem służącym budowaniu spójności wizualnej. Często jednak bywa, że szybko stworzonemu SIW brakuje elastyczności lub logiki, a w momencie intensywnego rozwoju marki przestaje się on sprawdzać w praktyce. Dobry i mądry SIW utrwala pożądane opinie na temat marki wśród pracowników oraz szeroko rozumianych odbiorców zewnętrznych. O naszym wyobrażeniu o marce decydują w przeważającej mierze doznania wzrokowe – spójny i logiczny system, który w prosty sposób może być multiplikowany na różnorodne materiały wzmacnia markę – dla inwestorów jest sygnałem: „to spółka, która dba o wizerunek”, dla konkurencji: „to ważny gracz”, dla klientów: „to duża, wiarygodna firma”.

Materiały drukowane i cyfrowe

Materiały towarzyszące to wydawnictwa, uniformy, oznakowanie floty, druki ulotne i gadżety. Projektujemy wszelkiego rodzaju materiały drukowane: foldery, broszury, katalogi ofertowe, raporty roczne, albumy okolicznościowe, kalendarze wielkoformatowe, różnego zastosowania materiały ofertowe. W zależności od potrzeb projektu dobieramy odpowiednie rodziny papierów. Wszystko to – z dbałością o pomysł, detal i spójność. Dokładamy wszelkich starań, aby uniformy były powodem do dumy dla pracowników, wiemy też, że bezpośrednio przekładają się one na postrzeganie marki jak i całej organizacji. Przemyślany projekt ubrań roboczych pozwala na szybkie zrozumienie hierarchii i zakresu władzy poszczególnych pracowników. Rozumiemy, że opatrzenie niektórych elementów znakiem lub zaprojektowanie ich tak, by zachować charakterystyczny „look and feel” marki jest wyzwaniem i warto powierzyć je specjalistom. Na potrzeby materiałów wymagających zastosowania osobnych standardów projektujemy specjalne wersje znaku lub sygnetu, w szczególnych przypadkach nietypowych nośników zawsze służymy nieodpłatną poradą w ramach usługi „brand care”.

Redesign strony internetowej

Witryna internetowa staje się drugim pod względem ważności punktem kontaktu z marką, zaraz po rzeczywistym odbiorze produktu/usługi lub bezpośredniej rozmowy z przedstawicielem firmy. Ważne, by tak jak rozmowa „twarzą w twarz” strona rozwiewała wszelkie wątpliwości użytkownika, była szybka, przyjazna i efektywna. Dla marek w rozwoju może okazać się kluczowe odnalezienie punktów wspólnych między znanym i nieznanym, starymi przyzwyczajeniami czytelników serwisu oraz nowym systemem identyfikacji wizualnej marki. Strona to nie koniec naszych działań. Rozwijająca się marka powinna być obecna w Internecie, wszędzie tam gdzie jej nowi i dotychczasowi odbiorcy. Dostarczamy zatem dedykowaną strategię i kreację tak, by marki mogły skutecznie komunikować swoje wartości oraz kontynuować dialog ze swoimi odbiorcami.

Redesign linii / nowa linia opakowań

To półka sklepowa uważana jest za najbardziej konkurencyjne środowisko marketingowe, jakie istnieje. Zarówno przy wprowadzaniu nowej marki na rynek, rozszerzaniu lub rewitalizacji już istniejących, traktujemy opakowanie jako unikalny kanał komunikacji z Klientem, jednocześnie część całościowej identyfikacji wizualnej. Dobry projekt wpiera sprzedaż, jest zarazem namacalnym i emocjonalnym wyrażeniem tożsamości marki – szansą nie do zastąpienia. Dlatego ważna jest kompozycja, ale i dopracowanie każdego szczegółu z osobna. Opakowania nie da się ominąć wzrokiem w momencie zakupu produktu, opakowanie zabiera się do domu lub biura, opakowanie jest nierzadko wnikliwie studiowane i analizowane. Markom w rozwoju oferujemy mądry i dobry design strukturalny i graficzny opakowania – taki, który podkreśli jej unikatowy charakter za pomocą odpowiedniej kompozycji, adekwatnych symboli, działających na zmysły kolorów oraz niezbędnych informacji umiejętnie zintegrowanych w niepowtarzalną całość.

Nadzór produkcyjny

Współpracujemy z drukarniami o różnych profilach i specjalizacjach. Szeroka wiedza techniczna i znajomość nowoczesnych technik pozwala nam zaproponować optymalne rozwiązania poligraficzne. Doradzamy w kwestiach wyboru rodziny papierów, kontrolujemy zgodność druku z zaakceptowanym przez Klienta proofem. Szczególny nacisk kładziemy na pierwszy druk. Chcemy aby Klient wiedział jakiego efektu należy oczekiwać podczas samodzielnej współpracy z drukarnią w przyszłości.